Ljubljana, 25. oktober - Delovna skupina Financiranje okoljskih NVO mreže je pripravila tri zanimive dokumente v zvezi s finančnim položajem okoljskih NVO v Sloveniji, med katerimi je tudi javnomnenjska raziskava o okoljskih NVO.