Ljubljana, avgust 2016 - Delovna skupina okoljevarstveno pravno varstvo je v začetku avgusta pripravila pripombe na osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in jih posredovala Ministrstvu za okolje in prostor.

 

Poleg komentarjev k različnim členom osnutka Mreža Plan B za Slovenijo tudi ugotavlja, da uredba za odstrel nima zakonske podlage. Več si lahko preberete v pripombah.